Asukasyhdistys Kerttuli ry

Tervetuloa Asukasyhdistys Kerttulin kotisivuille. Asukasyhdistyksen tavoitteena on parantaa ja edistää alueensa asukkaiden asuinympäristöä. 

Asukasyhdistys Kerttuli ry pyrkii toiminnallaan edistämään alueensa asuinympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Asukasyhdistys Kerttuli toimii Turussa ensimmäisessä kaupunginosassa. Yhdistyksen toiminta-alue on Hämeenkadun, Hämeentien, Savitehtaankadun, Tykistökadun, Helsingin valtatien, Hippoksentien, Uudenmaantien ja Uudenmaankadun rajoittama alue, sekä Hämeenkatu 1-9:n kiiteistöt ja alueet.

Yhdistyksen säännöt

Liity jäseneksi

Lähettämällä nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja osoitteesi tällä lomakkeella, voit liittyä yhdistyksen jäseneksi. Jäsenmaksu on 5€ / vuosi. Vahvistus ja maksutiedot lähetetään antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Ajankohtaista

Seuraava tapahtumamme on tutustuminen Kupittaan siirtolapuutarhaan torstaina 29.8.2024 klo 17.30. Pistä aika jo kalenteriin, tarkemmat tiedot tapahtumasta tulevat elokuussa.

ASUKASYHDISTYS KERTTULI RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET
Yhdistyksen tavoitteena on työskennellä toimialueensa asuinympäristön parantamiseksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi.Yhdistyksen toiminta-alue on (sääntöuudistuksen jälkeen) Hämeenkadun, Hämeentien, Savitehtaankadun, Tykistökadun, Helsingin valtatien, Hippoksentien, Uudenmaantien ja Uudenmaankadun rajoittama alue sekä Hämeenkatu 1-9:n kiinteistöt ja alueet.

LIIKENNE
Tavoitteena on, että Kerttulin katuverkko palvelee ensisijaisesti alueen omia tarpeita. Liikennettä hidastavia, turvallisuutta lisääviä ja läpikulkua vähentäviä järjestelyjä pyritään lisäämään alueella. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii jatkuvaa yhteistyötä suunnittelijoiden ja päättäjien kanssa.
Tavoitteet ovat:
- Seurata ja pyrkiä vaikuttamaan Itäisen Pitkäkadun ajolinjojen muutoksiin ja mahdollisiin pyöräkaistoihin.
- Seurata Kiinamyllynkadulle molemmille puolille toteutettavaa kevyenliikenteen pääpyöräilyreittiä, mikä on tärkeää TYKSin A- ja U-sairaalan työntekijöiden, vierailijoiden ja asiakkaiden turvallisuuden parantamiseksi.
- Saada Kerttulin ruudun pysäköintipaikat varattua alueen omien palveluiden ja asukkaiden käyttöön.
Tätä tavoitetta palvelee asukaspysäköinnin laajentaminen alueellamme. Yhdistys seuraa kaupungin uuden pysäköintisuunnitelman toteuttamista ja pyrkii vaikuttamaan lopputulokseen.
- Seurata ja pyrkiä vaikuttamaan tuleviin joukkoliikennemuutoksiin Kerttulin alueella. Uusia haasteita tuo runkobussilinjaston ja mahdollisen raitiotien lopullinen sijainti alueellamme. Tilannetta seurataan ja annetaan mahdollisia kommentteja asiaan.
- Käydään kaupungin edustajien kanssa keskustelua seuraavasta liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta lisäävästä seikasta:
o Sirkkalankadun ja Lemmikäisenkadun sekä Vähä Hämeenkadun ja Kiinamyllynkadun risteysten turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi liikennevalojen avulla.

TÄYDENNYSRAKENTAMINEN
Kortteleiden mahdollinen täydennysrakentaminen ei saa kohtuuttomasti uhata naapureiden asumisviihtyvyyttä. Asukasyhdistys pyrkii vaikuttamaan asioihin antamalla lausuntoja aluetta koskevissa kaava-asioissa.
Yhdistys seuraa jatkuvasti alueen kaavoitusta ja lisärakentamista ja lähitulevaisuudessa erityisesti seurattavia kohteita ovat:
- Sairaala-alueen täydennysrakentaminen ja pysäköintiratkaisut.
- Rakentaminen, joka rajoittuu Kupittaan Urheilupuistoon.
- Kerttulinreuna-kaavan eteneminen.
- Kauppaopistoalueen rakentamisen eteneminen.
- Yleiskaava 2029.

VIIHTYVYYS JA ASUMISYMPÄRISTÖ
Yhdistyksen ehdotus liikuntalautakunnalle 22.5.2005 saada Kupittaan maauimala talviuintikäyttöön on yhdessä Turkuseuran kanssa herätetty uudelleen voimaan. Tavoitteena on lisäksi saada laajennettua maauimalan aukioloaikoja mahdollisuuksien mukaan.
Ehdotus Uudenmaankadun ylitse Kerttulin ja Vartiovuoren yhdistävästä kevyenliikenteen sillasta on edelleen voimassa. Kaupunki on suhtautunut ehdotukseen myönteisesti. Hanke ei kuitenkaan vielä sisälly vahvistettuihin suunnitelmiin.

YHTEISTYÖ
Yhdistys on Turkuseura - Åbosamfundet ry:n jäsen ja sitä kautta yhteistyössä muiden kaupunkiosayhdistysten kanssa. Yhdistys osallistuu Kaupunkiosaseurojen yhteistyöryhmän työhön.
Alueen asukkaiden etujärjestönä yhdistyksellä on tiiviit ja hyvät yhteydet kaupungin eri viranomaisiin ja erityisesti Turun kaupunkisuunnittelun Kaavoitusyksikköön ja luottamushenkilöihin.
Yhdistys jatkaa keskustelua Kupittaan puistossa pidettävän Aurafest tapahtumaan liittyvien lähialueiden kiinteistöjen pihoille ja asukkaille aiheutuvien haittojen vähentämiseen yhteistyössä Kupittaankadun taloyhtiöiden kanssa tapahtuman järjestäjien ja kaupungin edustajien kanssa. Tavoitteena on saada tapahtuma
siirrettyä ns. Hiekkakentälle (pesäpallokentälle) Lemminkäisenkadun viereen tai saada tapahtuman pääsisäänkäynti siirrettyä sopivaampaan paikkaan.

KOKOUKSET JA TILAISUUDET
Yhdistys järjestää toimintavuonna sääntömääräisen vuosikokouksen ja pyrkii järjestämään myös muita tilaisuuksia jäsenille, alueen asukkaille ja perheille.

TIEDOTUS
Jäsenille ja alueen muille asukkaille tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta yhdistyksen kotisivuilla www.asukasyhdistyskerttuli.fi, jäsenkirjeillä tai sähköpostilla, Turun Sanomien yhdistyspalstalla ja tarvittaessa muissakin tiedotusvälineissä. 

Hallitus

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@asukasyhdistyskerttuli.fi

Puheenjohtaja

Henrik Halonen

Sihteeri

Sakari Hurskainen

Jäsenet

Seppo Tuominen
Timo Vihersaari
Lilli Kojo

Mobirise