Asukasyhdistys Kerttuli ry

Tervetuloa Asukasyhdistys Kerttulin kotisivuille. Asukasyhdistyksen tavoitteena on parantaa ja edistää alueensa asukkaiden asuinympäristöä. 

Asukasyhdistys Kerttuli ry pyrkii toiminnallaan edistämään alueensa asuinympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Asukasyhdistys Kerttuli toimii Turussa ensimmäisessä kaupunginosassa. Yhdistyksen toiminta-alue on Hämeenkadun, Hämeentien, Savitehtaankadun, Tykistökadun, Helsingin valtatien, Hippoksentien, Uudenmaantien ja Uudenmaankadun rajoittama alue, sekä Hämeenkatu 1-9:n kiiteistöt ja alueet.

Yhdistyksen säännöt

Liity jäseneksi

Lähettämällä nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja osoitteesi tällä lomakkeella, voit liittyä yhdistyksen jäseneksi. Jäsenmaksu on 5€ / vuosi. Vahvistus ja maksutiedot lähetetään antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Ajankohtaista

Su 24.9. klo 10-13 puistosuunnistus lapsiperheille ja muille leikkimielisille Kupittaanpuistossa. Toiminnan lähtö- ja päätepisteenä toimii Seikkailupuiston taidekatos. Olemme paikalla klo 10-13 ja tänä aikana paikalle voi saapua omaan tahtiin, hakea tehtäväpaperin katokselta ja etsiä rastit. Paperi palautetaan lähtöpisteelle ja sitä vastaan jaetaan kaikille osallistujille makea yllätys.

Tapahtuma on ilmainen ja avoin kaikille. Suunnistaa voi myös sadesäällä, eli ei säävarausta ellei keli ole vallan hurja. Tervetuloa!

Tapahtuma Facebookissa

ASUKASYHDISTYS KERTTULI RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET
Yhdistyksen toiminta-alue on (sääntöuudistuksen jälkeen) Hämeenkadun, Hämeentien, Savitehtaankadun, Tykistökadun, Helsingin valtatien, Hippoksentien, Uudenmaantien ja Uudenmaankadun rajoittama alue sekä Hämeenkatu 1-9:n kiiteistöt ja alueet.

LIIKENNE
Tavoitteena on, että Kerttulin katuverkko palvelee ensisijaisesti alueen omia tarpeita. Liikennettä hidastavia, turvallisuutta lisääviä ja läpikulkua vähentäviä järjestelyjä pyritään lisäämään alueella. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii jatkuvaa yhteistyötä suunnittelijoiden ja päättäjien kanssa.
Tavoitteet ovat:
- Seurata ja pyrkiä vaikuttamaan Itäisen Pitkäkadun ajolinjojen muutoksiin ja mahdollisiin pyöräkaistoihin. Ensisijainen tavoite on edelleen saada pyöräilyreitti toteutettua Lemminkäisenkadulta alkaen pitkin Kupittaankatua aina Martin koululle asti kaupungille tehdyn aloitteen mukaan.
- Seurata Kiinamyllynkadulle molemmille puolille toteutettavaa kevyenliikenteen pääpyöräilyreittiä,
mikä on tärkeää TYKSin A- ja U-sairaalan työntekijöiden, vierailijoiden ja asiakkaiden turvallisuuden parantamiseksi.
- Saada Kerttulin ruudun pysäköintipaikat varattua alueen omien palveluiden ja asukkaiden käyttöön.
Asukasyhdistys edistää osaltaan nyt laaditun Turun kaupungin pysäköinti luonnoksen toteutumista.
- Seurata ja pyrkiä vaikuttamaan tuleviin joukkoliikennemuutoksiin Kerttulin alueella.
- Käydään kaupungin edustajien kanssa keskustelua seuraavista liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta lisäävistä seikoista:
o Muutetaan Kaivokadun ja Itäisen Pitkäkadun risteystä siten, että kääntyminen vasemmalle kielletään risteyksessä, koska risteysalue on ahdas ja kääntyvät ajoneuvot aiheuttavat jatkuvasti vaarallisia tilanteita.
o Sirkkalankadun ja Lemmikäisenkadun sekä Vähä Hämeenkadun ja Kiinamyllynkadun risteysten turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi liikennevalojen avulla.

TÄYDENNYSRAKENTAMINEN
Kortteleiden mahdollinen täydennysrakentaminen ei saa kohtuuttomasti uhata naapureiden asumisviihtyvyyttä. Asukasyhdistys pyrkii vaikuttamaan asioihin antamalla lausuntoja aluetta koskevissa kaava-asioissa.
Yhdistys seuraa jatkuvasti alueen kaavoitusta ja lisärakentamista ja lähitulevaisuudessa erityisesti seurattavia kohteita ovat:
- Sairaala-alueen täydennysrakentaminen ja pysäköintiratkaisut.
- Rakentaminen, joka rajoittuu Kupittaan Urheilupuistoon.
- Kerttulinreuna-kaavan eteneminen.
- Kauppaopistoalueen rakentamisen eteneminen.
- Yleiskaava 2029.

VIIHTYVYYS JA ASUMISYMPÄRISTÖ
Yhdistyksen ehdotus liikuntalautakunnalle 22.5.2005 saada Kupittaan maauimala talviuintikäyttöön on yhdessä Turkuseuran kanssa herätetty uudelleen voimaan. Tavoitteena on lisäksi saada laajennettua maauimalan aukioloaikoja mahdollisuuksien mukaan.
Ehdotus Uudenmaankadun ylitse Kerttulin ja Vartiovuoren yhdistävästä kevyenliikenteen sillasta on edelleen voimassa. Kaupunki on suhtautunut ehdotukseen myönteisesti. Hanke ei kuitenkaan vielä sisälly vahvistettuihin suunnitelmiin.

YHTEISTYÖ
Yhdistys on Turkuseura - Åbosamfundet ry:n jäsen ja sitä kautta yhteistyössä muiden kaupunkiosayhdistysten kanssa. Yhdistyksellä on edustus kaupunginosajaostossa.
Alueen asukkaiden etujärjestönä yhdistyksellä on tiiviit ja hyvät yhteydet kaupungin eri viranomaisiin ja erityisesti Turun kaupunkisuunnittelun Kaavoitusyksikköön ja luottamushenkilöihin.
Yhdistys jatkaa keskustelua Kupittaan puistossa pidettävän Aurafest tapahtumaan liittyvien lähialueiden kiinteistöjen pihoille ja asukkaille aiheutuvien haittojen vähentämiseen yhteistyössä Kupittaankadun taloyhtiöiden kanssa tapahtuman järjestäjien ja kaupungin edustajien kanssa. Tavoitteena on saada tapahtuma
siirrettyä n.s. Hiekkakentälle (pesäpallokentälle) Lemminkäisenkadun viereen.

KOKOUKSET JA TILAISUUDET
Yhdistys järjestää toimintavuonna sääntömääräiset kokoukset sekä mahdollisesti muita tilaisuuksia jäsenille ja alueen asukkaille.

TIEDOTUS
Jäsenille ja alueen muille asukkaille tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta yhdistyksen kotisivuilla www.asukasyhdistyskerttuli.fi, jäsenkirjeillä tai sähköpostilla, Turun Sanomien yhdistyspalstalla ja tarvittaessa muissakin tiedotusvälineissä

Hallitus

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@asukasyhdistyskerttuli.fi

Puheenjohtaja

Henrik Halonen

Taloudenhoitaja

Ruth Cumini

Jäsenet

Seppo Tuominen
Sakari Hurskainen
Lilli Kojo

Landing Page Software